ספריות דינאמיות

מאיה רשיש (maya@NetBSD.org)

למעבד יש יכולת לעבוד עם שני דברים:

 • זכרון מרכזי (RAM)
 • רגיסטרים על המעבד
  • רגיסטרים להעברת ארגומנטים: a0, ... , a7
  • רגיסטרים לשמירת ה stack pointer

נרצה לבצע חישוב: חיבור 2 מספרים

add R1 R2 R3

R1 = R2 + R3

נרצה לבצע חישוב בתור פונקציה:

int add(int x, int y)

בשביל זה יש לנו ABI שמגדיר איך להעביר פרמטרים, וכך אנחנו יודעים שהרגיסטר שמכיל את הארגומנט הראשון הוא a0, הבא a1...

add:
	add v0 a0 a1
	jr ra

פורמט ELF

$ readelf -a /bin/sh
..
Dynamic section at offset 0x28da0 contains 22 entries:
 Tag    Type             Name/Value
 0x0000000000000001 (NEEDED)       Shared library: [libedit.so.3]
 0x0000000000000001 (NEEDED)       Shared library: [libterminfo.so.1]
 0x0000000000000001 (NEEDED)       Shared library: [libc.so.12]
 0x000000000000000f (RPATH)       Library rpath: [/lib]
 0x000000000000000c (INIT)        0x4910
 0x000000000000000d (FINI)        0x1f240
 0x0000000000000004 (HASH)        0x240

פורמט ELF

$ readelf -a /bin/sh
..
Section Headers:
 [Nr] Name       Type       Address      Offset
    Size       EntSize     Flags Link Info Align
 [22] .got       PROGBITS     0000000000228f40 00028f40
    00000000000000a8 0000000000000008 WA    0   0   8
 [23] .got.plt     PROGBITS     0000000000229000 00029000
    0000000000000440 0000000000000008 WA    0   0   8
 [24] .data       PROGBITS     0000000000229440 00029440
    000000000000035f 0000000000000000 WA    0   0   32
 [25] .bss       NOBITS      00000000002297a0 0002979f
    0000000000002500 0000000000000000 WA    0   0   32
 [26] .comment     PROGBITS     0000000000000000 0002979f
    0000000000000021 0000000000000001 MS    0   0   1
 [27] .ident      PROGBITS     0000000000000000 000297c0
    00000000000007b8 0000000000000000      0   0   1 

פורמט ELF

$ nm /bin/sh
0000000000013a4e T makestrspace
         U malloc
000000000022a440 B markp
0000000000229b58 B max_user_fd
         U mbtowc
         U memcmp
         U memcpy
         U memmove
0000000000229720 D memout
         U memset